Ostatnia aktualizacja strony: 26.10.2020, 12:51

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 25 września 2019

Rozstrzygnięcie: Zapytanie ofertowe - na dostawę księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

Protokół z postępowania dla zamówienia publicznego o wartości kwoty szacunkowej netto wyrażonej w złotych do 221 000 euro.

Zamawiający:

Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy , ul. Piastowska 22, tel. 76 722-60-21,  fax. 76 722-39-67, e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; strona internetowa: www.biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073, Regon 390705385

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa nowego księgozbioru  do Legnickiej Biblioteki Publicznej.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.09.2019
Data modyfikacji : 13.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Legnicka Biblioteka Publiczna
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Miśta Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Miśta
©-2020 Legnicka Biblioteka Publiczna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL