Biuletyn Informacji Publicznej Protokół z postępowania dla zamówienia publicznego o wartości kwoty szacunkowej netto wyrażonej w złotych do 30.000 euro - Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych - Legnicka Biblioteka Publiczna

Legnicka Biblioteka Publiczna
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2019, 12:01

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 15 maja 2018

Protokół z postępowania dla zamówienia publicznego o wartości kwoty szacunkowej netto wyrażonej w złotych do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 15.05.2018
Data modyfikacji : 24.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Legnicka Biblioteka Publiczna
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Miśta Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Miśta
©-2019 Legnicka Biblioteka Publiczna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL