Ostatnia aktualizacja strony: 26.10.2020, 12:51

Status prawny

Poniedziałek, 07 kwietnia 2014

Status prawny

Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy jest samorządową instytucją kultury, wpisaną od dnia 01.07.1999 r.
pod nr OKS.402.2 w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Legnica.

  1. Ustawa o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn.zm./.
    [Ustawa]
  2. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm./.
    [Ustawa]
  3. Uchwała Nr IX/90/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29.03.1999 r. w sprawie połączenia  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legnicy i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  w Legnicy.
  4. Statut Legnickiej Biblioteki Publicznej /Uchwała Nr XXV/246/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29.10.21012 r. oraz Uchwała Nr XL/415/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.12.2013 r./.

 

Metadane

Data publikacji : 07.04.2014
Data modyfikacji : 05.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Legnicka Biblioteka Publiczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Miśta
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Miśta
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Miśta
©-2020 Legnicka Biblioteka Publiczna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL