Biuletyn Informacji Publicznej Ulgi w opłatach za korzystanie z Internetu - Informacje - Legnicka Biblioteka Publiczna

Legnicka Biblioteka Publiczna
Ostatnia aktualizacja strony: 14.08.2019, 08:31

Informacje

Wtorek, 21 lipca 2015

Ulgi w opłatach za korzystanie z Internetu

Informacja o ulgach w opłatach za korzystanie ze stanowisk komputerowych w Legnickiej Bibliotece Publicznej

Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy uprzejmie informuje, że na podstawie zarządzenia Dyrektora LBP z opłaty internetowej we wszystkich placówkach, które umożliwiają czytelnikom korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,  zwolnieni są:

- czytelnicy uczący się do 19 roku życia,

- mieszkańcy Legnicy poszukujący pracy – na podstawie aktualnej karty bezrobotnego wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy,

- mieszkańcy Legnicy korzystający ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie decyzji w sprawie przyznania świadczenia z MOPS (w okresie objętym decyzją lub dla decyzji jednorazowych, w okresie 1 miesiąca od daty jej wydania),

- niepełnosprawni – z orzeczeniem o niepełnosprawności lub legitymacją potwierdzającą niepełnosprawność wydanym przez Miejski Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- mieszkańcy Legnicy – posiadający Kartę Dużej Rodziny,

- osoby korzystające z Kawiarenki Internetowej dla Seniora w Filii Zbiorów Muzycznych i Specjalnych po 55 roku życia.

Ponadto z opłat:

 - za wypożyczenia międzybiblioteczne,

 - usługi bibliograficzne,

 - wykonanie identyfikatora

 zwolnieni są mieszkańcy Legnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny.

 

Metadane

Data publikacji : 21.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Legnicka Biblioteka Publiczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Miśta
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Miśta Dział Promocji
©-2019 Legnicka Biblioteka Publiczna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL